• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aros Besiktning Ditt lokala besiktningsföretag i Västerås

Aros Besiktning har medlemskap i SBR ingenjörers riksförbund och Rise certifikat vilket kännetecknas av hög kvalité och kunskap

Artikelindex

Sotning och skorstenar

 

Räddningstjänstlagen (Räl) heter den lag som påbjuder sotning i Sverige.
Dess 17§ säger att Sotning och Kontroll av eldstäder och rökkanaler skall utföras i varje kommun. Kommunen har att tillsätta en skorstensfejarmästare som sedan har "monopol" på sotningen i kommunen.
Statens Räddningsverk fastställer hur ofta sotaren skall komma på besök hos Dig. För att sotningen och kontrollen skall kunna utföras krävs tillträde till Din fastighet/lägenhet. Du ansvarar för att tillträde anordnas den dag och tid som sotaren meddelat. Om Du är förhindrad eller har önskemål om att få besök annan tid den dagen än den aviserade, kan Du ta kontakt med sotningskontoret i god tid, d.v.s så snart Du mottagit aviseringen.

Hur ofta skall det sotas och kontrolleras
Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister.

SRVFS 1996:6
Utvalda delar. 
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestärmmelser om hur ofta sotning (rengöring och kontroll) och kontroll enligt 17 § räddningtjänst lagen (1986:1102) skall utföras.
Enligt 22 § räddningtjänstförordningen får kommunen mcddela föreskrifter om kortare frister.

Frister:
Åtta veckor
vedpannor, vedspis i restaurangkök.

Sexton veckor
keramiska vedpannor mea ackumulatortank, pellets, köksspis i enskilt hushåll, oljepannor över 60 kW, imkanal i restaurangkök.

Ett år
oljepanna högst 60 kW, lokaleldstad för uppvärmning, imkanal i uppvärmningskök.

Två år
särskilda oljepannor typ Pulsonex, större panncentraler med kontinuerlig övervakning av kvalificerad personal.

Tre år
lokaleldstad för trivseleldning, imkanaler i bostadskök system F och FT, eldstäder i fritidshus, gaseldning.

Sex år
imkanaler i bostadskök system S,
imkanaler i fritidshus.

9 § En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall kontrolleras innan den tas i bruk.