• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • SBR Byggingenjörerna

Våra tjänster

Överlåtelsebesiktningar dvs hus/villabesiktningar, underhållsplaner för BRF, fuktmätningar, skadeutredningar, entreprenadsbesiktningar, lägenhetsbesiktningar, slutbesiktningar, garantibesiktningar, besiktning av våtrum mm.

Överlåtelsebesiktning är att skaffa information om en byggnads tekniska skick, främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19.

Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs, och som ägs av brukaren, ha en energideklaration.
I lagen och förordningen om energideklaration för byggnader kan du läsa om vilka byggnader som berörs. Här följer en förenkling av lagtexten. Boverket kan bara tolka lagen generellt. Det är kommunen som har tillsynsansvaret och därför de som gör den slutgiltiga tolkningen.

Tjänsten konstruktions- och fuktkontroll innebär att en undersökning görs av främst de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse. Vid en konstruktions- och fuktkontroll utförs vanligen punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av 1 till 3 inspektionshål i syfte att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada.